Dansk   English       Bookmark and Share    
 
Nedenfor vises uddrag af artikel fra www.computerworld.dk. Læs hele artiklen her
 
Multimedieskat skaber kaos i telebranchen

Først to uger før multimedieskatten træder i kraft, vil teleselskaberne få et klart svar på, om tv kan indgå i de skattebegunstigede bredbåndsprodukter.

  
Af Povl D. Rasmussen, Publiceret d. 26. november 2009 kl. 12.59
 
Skatterådet holder møde d. 15. december. Her skal rådets medlemmer afgøre, om tv også må indgå i den bredbåndspakke, der er omfattet af multimedieskatten.

Teleselskaberne får dermed først en endelig afgørelse to uger før, at den ny lov træder i kraft.

"Generelt er det som erhvervsvirksomhed utrolig utilfredsstillende, at lovgivningen har så ringe en kvalitet, at den ikke engang tager stilling til de fænomener, der er på det tidspunkt, hvor den bliver til," siger juridisk direktør Jens Ottosen-Støtt fra Telia.

Telia har i øjeblikket et bredbåndsprodukt, hvor tv indgår, men det er kun rettet imod privatkunderne.

Lovforslaget, der ligger til grund for multimedieskatten gælder ydelser, "som ikke kan udskilles og må anses for sædvanlige."

"Vi synes, at den beskrivelse, der er, er noget uklar. I hvert fald hvad tv angår må vi konstatere, at man taler om, såfremt det er muligt. Men der står ikke noget som helst om, om det er på grund af udbuddet, teknik, juridiske aftaler eller hvad der er årsag til det, så det er meget, meget uklart, hvad man mener med det," siger Jens Ottosen-Støtt.
Jens Ottosen-Støtt | Sløjfen 4, 2.tv., 2000 Frederiksberg - Danmark | Tlf.: +45 60 444 300 | jos@stoett-ret.dk