Dansk   English       Bookmark and Share    
 
Nedenfor vises uddrag af artikel fra www.version2.dk. Læs hele artiklen her 
 
Emner Digital forvaltning, Sikkerhedshuller, Datakriminalitet
 
 
Sikkerhedsfolk: Danmark åben for cyber-angreb
 
 
Af Morten K. Thomsen, Fredag, 20. marts 2009 - 6:59

HvisDanmark bliver angrebet af fjendtlige kræfter i cyberspace, er det i dag op til en gruppe hjælpsomme internetudbydere at sikre forsvaret.

Et grelt eksempel på et cyberangreb fandt sted i Estland i 2007, da hackere angreblandets it-infrastruktur. Den primære internetudbyder, offentlige hjemmesiderog netbankerne blev ramt og lagt ned fordi landet stod uden egentligit-beredskab. Og mens cyberkrigen buldrede, rasede folk i gaderne med brosten.

Det,der kunne forhindre en lignende situation i Danmark, er en myndighed, som ikkeeksisterer. Eksperter har længe anbefalet en såkaldt GovCERT (GovernmentComputer Emergency Response Team), der fra centralt hold kan varsle og dæmme opfor trusler mod it-infrastrukturen, og flere kilder peger over for Ingeniørenpå, at behovet kun bliver større, efterhånden som digitaliseringen af samfundetskrider frem.

Kan tænke fremad

Juridiskdirektør i Telia, Jens Ottosen-Støtt kan sagtens se fidusen i en GovCERT:

»Alleansvarlige teleselskaber har tænkt over konsekvenserne af et muligtcyberangreb. Vi kan konstatere, at mange andre lande har en GovCERT, og at detvirker hos dem. Vores samarbejde i ISP-forum har karakter af nu-og-her, mens enGovCERT kunne kigge fremad, så det ville bestemt være en styrkelse af beredskabet,« siger han.
Jens Ottosen-Støtt | Sløjfen 4, 2.tv., 2000 Frederiksberg - Danmark | Tlf.: +45 60 444 300 | jos@stoett-ret.dk