Dansk   English       Bookmark and Share    
 
BLOGGENS er ikke længere aktiv.
Dens FORMÅL var AT KOMMENTERE AKTUELLE RETSSPØRGSMÅL INDENFOR NÆVNTE KATEGORIER
 
Fælles for indlægene vil være, at der fokuseres på INDIVIDETS RETTIGHEDER og at de skrives af cand.jur. Jens Ottosen-Støtt.

Kommentarer vil ikke blive besvaret

(Du er velkommen til at kommentere indlæg eller stille spørgsmål, der er relevante i forhold til bloggens kategorier. Vær opmærksom på, at disse og deres evt. besvarelse kan læses af andre. Ønsker du at få belyst retslige spørgsmål, kan dette også ske ved direkte henvendelse til Støtt & Ret. Benyt venligst formularen under menupunktet SEND MAIL.)

 

Bruge

  • NØJ, HVOR VI REGULERER OS TIL UIGENNEMSKUELIG BRUGERBETALING
    14-10-2012 18:07
    DetailreguleringProfessor Peter Pagh har, med en tankevækkende artikel i Week-end avisen fra den 12. oktober 2012, rejst flere væsentlige problemstillinger. Herunder spørgsmålet om, hvorfor samfundet finder det nødvendigt at detailregulere i det omfang, det gør, og om der opnås noget som helst vigtigt med det. Eller om det måske snarere er kontraproduktivt. Spørgsmålet leder tanken hen på et andet område, nemlig byggetilladelser, hvor der også reguleres på livet løs og hvor udbyttet ligeledes i et vist omfang er diskuterbart. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at der er en omkostning ved denne regulering, som skal betales. Samtidig er det aldeles usikkert, hvad det er, man som borger reelt skal betale for. Stor variation i omkostningens størrelseDer er af John Strand Consult gennemført en analyse af omkostninger ved at opsætte mobilantenner. Et af de forhold, der kom frem, i den forbindelse var de gebyrer, som de forskellige kommuner afkræver for at behandle byggesager. Der viste sig at være en utrolig variation i omkostningens størrelse for en ydelse, hvor man har svært ved at se den store forskel på om det foregår i Jammerbugt, Lejre, Køge eller Århus – for nu at nævne nogle tilfældige steder. Trangen til reguleringDet skal indrømmes, at der kan være konkrete forskelle i de

MERE OM RETSOMRÅDER FOR STØTT & RET:
 
Jens Ottosen-Støtt | Sløjfen 4, 2.tv., 2000 Frederiksberg - Danmark | Tlf.: +45 60 444 300 | jos@stoett-ret.dk