Dansk   English       Bookmark and Share    
 
BLOGGENS er ikke længere aktiv.
Dens FORMÅL var AT KOMMENTERE AKTUELLE RETSSPØRGSMÅL INDENFOR NÆVNTE KATEGORIER
 
Fælles for indlægene vil være, at der fokuseres på INDIVIDETS RETTIGHEDER og at de skrives af cand.jur. Jens Ottosen-Støtt.

Kommentarer vil ikke blive besvaret

(Du er velkommen til at kommentere indlæg eller stille spørgsmål, der er relevante i forhold til bloggens kategorier. Vær opmærksom på, at disse og deres evt. besvarelse kan læses af andre. Ønsker du at få belyst retslige spørgsmål, kan dette også ske ved direkte henvendelse til Støtt & Ret. Benyt venligst formularen under menupunktet SEND MAIL.)

 

Retssikkerhed

 • FORMÅLET MED DENNE BLOG ER LØBENDE AT KOMMENTERE AKTUELLE RETSSPØRGSMÅL INDENFOR NÆVNTE KATEGORIER
  06-03-2012 12:00
  Fælles for indlægene vil være, at der fokuseres på INDIVIDETS RETTIGHEDER og at de skrives af advokat Jens Ottosen-Støtt. Du er velkommen til at kommentere eller stille spørgsmål, der er relevante i forhold til bloggens kategorier. Vær dog opmærksom på, at disse og deres evt. besvarelse kan læses af andre. Ønsker du at få belyst retslige spørgsmål, kan dette også ske ved direkte henvendelse til Støtt & Ret. Benyt venligst formularen under menupunktet SEND MAIL. Kategorier: ANSÆTTELSESRET SELSKABSRET FORENINGSRET IT-SIKKERHED TELERET OG TELEKOMMUNIKATION MARKEDSFØRINGSRET RETSSIKKERHED, BORGERRET OG FRIHEDSRETTIGHEDER SPORTSRET OG SPORT VAGT REGLER OG SIKKERHEDSREGLER

 • PSYKOLOGISK HJÆLP TIL ENHVER SIDDENDE SKATTEMINISTER EFTERLYSES
  01-09-2013 14:26
  De siger ude i byen, at hvis man under en medarbejdersamtale hos SKAT får skudsmålet, at man ikke følger reglerne, så er det en ros! Men man siger jo så meget. Hvad skal man mene? Den seneste tids fokus på hvordan man hos SKAT behandler borgerne efterlader dog netop os borgere med en vis tiltro til at rygtet afspejler en ubehagelig virkelighed – ja, endog en tiltro der er større end den, man kan mobilisere til afgørelser truffet af SKAT, der forekommer at være ramt af en decideret rethaverisk kultur, hvor hensynet til at kradse provenu ind langt overstiger hensynet til borgerne og pligten til, som forvaltningsmyndighed at følge landets love og regler. Hvor syg den kultur må være understreges af det faktum, at så snart en ellers respekteret politiker, med en demonstreret sund sans for rimelighed og hensyn til ret og pligt, bliver udnævnt til skatteminister, så knækker anstændighedens elastik og denne befinder sig i en kamp for det nærmest hellige provenu, hvor de er parate til at bruge de magtmidler, de kan lægge deres hånd på. Hvad skal man mene når man som skatteminister bliver klar over, at grundlaget for skat på fast ejendom er overvejende forkert på en måde, så borgerne betaler for meget i skat, arvinger bliver snydt når arveafgift beregnes på baggrund af forkert brundlag, ligsom tinglysning

 • DUMMEBØDER - FRA BANDER TIL SPORT
  09-04-2012 22:05
  Bandemiljøets selvjustits Fænomenet dummebøder har fået en opblomstring i forbindelse med en række ubehagelige historier om bandekriminalitet og bandemedlemmers særlige justits overfor de svagere. En justits der idømmer bøder – gerne af en betragtelig størrelse på et grundlag som ikke er i overensstemmelse med de principper vores retssamfund bygger på. Der er tale om bøder, der størrelsesmæssigt er ude af proportion med forseelsen – og der behøver egentlig ikke at være en forseelse i gængs forstand – bare en adfærd som bødegiveren ikke kan lide eller som man har lyst til at styre. Der er ingen særlige regler for skyld eller forsæt eller formildende omstændigheder. Og så er der heller ingen garanti for, at det lige behandles lige – vilkårlighed og forskelsbehandling er en del af konceptet hvor indsigelser og forsøg på at anke, anses som obstruktion og kritik af bødegiveren.   Historisk vilkårlighed Sådan vilkårlighed hører begrebsmæssigt hjemme i et anden tid og en anden samfundsform end den vi bekender os til i dag. Men den findes altså stadigvæk som subkultur. Man kan stadig straffe for overtrædelse af regler som en enkelt person sætter, bare fordi han kan og fordi der ikke er de muligheder og den sikkerhed i

 • DU SKAL KENDE OG FORSTÅ KOMPLICEREDE LOVE - MEN DET ENKLE OG INDLYSENDE SKAL DU HAVE HJÆLP TIL !
  10-03-2012 17:32
  Pligt til at kende loven Retsreglerne i det danske samfund forudsættes bekendte af alle landets indbyggere. Selvfølgelig kan man ikke stille samme krav om viden og indsigt til de helt unge – men til de voksne er kravene ens. Man skal kende alle de love og regler man har forbindelse til i sin hverdag – ikke blot straffeloven men også færdselsloven, skattelove, miljølove, bogføringslove osv. – og i det omfang disse love har straffebestemmelser er det ingen undskyldning, at man ikke kendte loven – man bliver straffet alligevel. I forhold til straffeloven dog kun ved forsætlige eller groft usagtsomme handlinger – som udgangspunkt – men i forhold til de andre love også for simpelt uagtsomme handlinger – ikke blot grov uagtsomhed men ganske almindelig mangel på agtpågivenhed. Der kan gives mange gode forklaringer på, at det er sådan – men det bærende er selvfølgelig, at man ikke ansvarsfrit kan overtræde loven og slippe for straf, bare fordi man ikke kendte loven eller fordi man ikke tænkte sig om. Sådan er alle de love som politikerne vedtager, når lovene indeholder en strafbestemmelse. Det lægger et ikke uvæsentligt krav på skuldrene af landets indbyggere– man skal sørge for at kende reglerne og tænke sig ordentligt om i alt, hvad man foretager sig eller ikke foretager sig –

 • RETSSIKKERHED - SPØRGSMÅL OG SVAR...
  07-03-2012 12:00


MERE OM RETSOMRÅDER FOR STØTT & RET:
 
Jens Ottosen-Støtt | Sløjfen 4, 2.tv., 2000 Frederiksberg - Danmark | Tlf.: +45 60 444 300 | jos@stoett-ret.dk