Dansk   English       Bookmark and Share    
 
BLOGGENS er ikke længere aktiv.
Dens FORMÅL var AT KOMMENTERE AKTUELLE RETSSPØRGSMÅL INDENFOR NÆVNTE KATEGORIER
 
Fælles for indlægene vil være, at der fokuseres på INDIVIDETS RETTIGHEDER og at de skrives af cand.jur. Jens Ottosen-Støtt.

Kommentarer vil ikke blive besvaret

(Du er velkommen til at kommentere indlæg eller stille spørgsmål, der er relevante i forhold til bloggens kategorier. Vær opmærksom på, at disse og deres evt. besvarelse kan læses af andre. Ønsker du at få belyst retslige spørgsmål, kan dette også ske ved direkte henvendelse til Støtt & Ret. Benyt venligst formularen under menupunktet SEND MAIL.)

 

FORENINGSRET - SPØRGSMÅL OG SVAR...

07-03-2012 12:00
Læs mere om FORENINGSRET her

Kategori: FORENINGSRET

Kommentarer

 • #1
 • Svend-Aage Hansen
  13-03-2016 10:19
  Jeg er medlem i en ejerforening med 139 medlemmer. På et forslag til generalforsamlingen vil man optegne p-pladser på 5 m. Disse parkeringspladser er beliggende overfor 8 garager. Nogle garager er udstykket selvstændige andre udstykket sammen med en boligejerlejlighed. Det hele under samme ejerforening. Manøvrearealet mellem garager og p-pladser er på 5.8 m og Vejdirektoratets anbefaling er min. 7 meter. I praksis vil det stort set være umuligt at benytte garagerne til deres formål. F.eks er en Ford Mondero stationscar 4.87 m. Det medføre at der er 0,9 m at manøvrere bilen ind og ud af garagen.
  Kan sådan et projekt vedtages uden minioritet(garageejerne) 100% tilsagn (mindretalsbeskyttelse)?


 • #2
 • Støtt
  09-03-2012 18:37
  SVAR TIL FRANK

  Umiddelbart ville jeg spørge om hvilke regler for eksklusion der gælder i foreningen - på hvilket grundlag og med hvilken procedure? Det må fremgå af vedtægterne.
  Men hvis vi forudsætter at der ikke er noget i vedtægterne der forhindrer en eksklusion - så er det spørgsmålet hvornår forslaget til generalforsamlingen er fremsat. Var det på dagsordenen da den blev indkaldt - eller var det et forslag der opstod under en givet lidt ophedet diskussion under dagsordenspunktet? Hvis der er tale om det sidste kan der være en reel risiko for at beslutningen ikke holder fordi medlemskredsen ikke har været klar over at dette punkt skulle behandles.
  Det er min umiddelbare vurdering - baseret på det oplyste. Jeg vil godt understrege at vedtægter og praksis kan have en betydning som jeg ikke kan vurdere ud fra det oplyste - og så er der det med det geografiske område som muligvis også kan have betydning. Det lyder som en lidt kompliceret sag - og der må åbenbart være noget med hvordan foreningens værdier fordeles i tilfælde af nedlæggelse som også lige bør kontrolleres.
  Det er det bedste jeg kan komme med på baggrund af dine oplysninger.


 • #3
 • Frank
  08-03-2012 22:20
  Situation - baggrund:
  En forening blev delt i to fraktioner, den ene fraktion flyttede væk fra det geografiske område hvori foreningen i følge vedtægterne har sit virke og essentielle tilhørsforhold, den anden fraktion blev.
  Den fraflyttende fraktion arbejdede på at nedlægge foreningen og tage værdierne i denne med sig med henblik på at oprette en ny forening.
  Styrken mellem de to fraktioner blev testet på en ordinær generalforsamling - den blivende fraktion havde flest støtter. Et forslag til generalforsamlingen om at ekskludere og fra generalforsamlingen bortvise de medlemmer (ved navns angivelse) der tilhørte den fraflyttende fraktion blev stemt igennem ved simpelt flertal.

  Reaktion:
  Den fraflyttende fraktion anerkender ikke eksklusions beslutningen taget på generalforsamlingen og har ansat en advokat der skal få beslutningen annulleret evt. ved stævning.

  Spørgsmål:
  Ud fra givne oplysninger, vil en advokat så have en chance herfor?


1 

Skriv en kommentar

MERE OM RETSOMRÅDER FOR STØTT & RET:
 
Jens Ottosen-Støtt | Sløjfen 4, 2.tv., 2000 Frederiksberg - Danmark | Tlf.: +45 60 444 300 | jos@stoett-ret.dk