Dansk   English       Bookmark and Share    
 
BLOGGENS er ikke længere aktiv.
Dens FORMÅL var AT KOMMENTERE AKTUELLE RETSSPØRGSMÅL INDENFOR NÆVNTE KATEGORIER
 
Fælles for indlægene vil være, at der fokuseres på INDIVIDETS RETTIGHEDER og at de skrives af cand.jur. Jens Ottosen-Støtt.

Kommentarer vil ikke blive besvaret

(Du er velkommen til at kommentere indlæg eller stille spørgsmål, der er relevante i forhold til bloggens kategorier. Vær opmærksom på, at disse og deres evt. besvarelse kan læses af andre. Ønsker du at få belyst retslige spørgsmål, kan dette også ske ved direkte henvendelse til Støtt & Ret. Benyt venligst formularen under menupunktet SEND MAIL.)

 

SKAT

  • PSYKOLOGISK HJÆLP TIL ENHVER SIDDENDE SKATTEMINISTER EFTERLYSES
    01-09-2013 14:26
    De siger ude i byen, at hvis man under en medarbejdersamtale hos SKAT får skudsmålet, at man ikke følger reglerne, så er det en ros! Men man siger jo så meget. Hvad skal man mene? Den seneste tids fokus på hvordan man hos SKAT behandler borgerne efterlader dog netop os borgere med en vis tiltro til at rygtet afspejler en ubehagelig virkelighed – ja, endog en tiltro der er større end den, man kan mobilisere til afgørelser truffet af SKAT, der forekommer at være ramt af en decideret rethaverisk kultur, hvor hensynet til at kradse provenu ind langt overstiger hensynet til borgerne og pligten til, som forvaltningsmyndighed at følge landets love og regler. Hvor syg den kultur må være understreges af det faktum, at så snart en ellers respekteret politiker, med en demonstreret sund sans for rimelighed og hensyn til ret og pligt, bliver udnævnt til skatteminister, så knækker anstændighedens elastik og denne befinder sig i en kamp for det nærmest hellige provenu, hvor de er parate til at bruge de magtmidler, de kan lægge deres hånd på. Hvad skal man mene når man som skatteminister bliver klar over, at grundlaget for skat på fast ejendom er overvejende forkert på en måde, så borgerne betaler for meget i skat, arvinger bliver snydt når arveafgift beregnes på baggrund af forkert brundlag, ligsom tinglysning

MERE OM RETSOMRÅDER FOR STØTT & RET:
 
Jens Ottosen-Støtt | Sløjfen 4, 2.tv., 2000 Frederiksberg - Danmark | Tlf.: +45 60 444 300 | jos@stoett-ret.dk