Dansk   English       Bookmark and Share    
 
BLOGGENS er ikke længere aktiv.
Dens FORMÅL var AT KOMMENTERE AKTUELLE RETSSPØRGSMÅL INDENFOR NÆVNTE KATEGORIER
 
Fælles for indlægene vil være, at der fokuseres på INDIVIDETS RETTIGHEDER og at de skrives af cand.jur. Jens Ottosen-Støtt.

Kommentarer vil ikke blive besvaret

(Du er velkommen til at kommentere indlæg eller stille spørgsmål, der er relevante i forhold til bloggens kategorier. Vær opmærksom på, at disse og deres evt. besvarelse kan læses af andre. Ønsker du at få belyst retslige spørgsmål, kan dette også ske ved direkte henvendelse til Støtt & Ret. Benyt venligst formularen under menupunktet SEND MAIL.)

 

Ansvarsfraskrivelse

  • ANSVARSFRI FORMIDLER – FORBRUGERRÅDET TAGER STRØM PÅ OS
    20-07-2012 14:42
    Billigere strøm lyder godt Forbrugerrådet har kastet sig ud i en kamp for at sikre danske forbrugere billigere strøm. Det er et ædelt formål, og man kan ikke have noget at indvende imod det. Og hvis Forbrugerrådet gennem sin underleverandør – kan gøre det bedre end private formidlere, så fred være med det, forudsat at konkurrencevilkårene er lige – går man ind for fri konkurrence må man også bifalde tiltag som dette. Har vi allerede betalt en gang – og for alle? Hvis Forbrugerrådet derimod alene har mulighed for denne aktivitet, fordi de modtager statstilskud, så er billedet et andet – for så anvendes der skatteyderkroner til at konkurrere med den private sektor, og så er uligheden i konkurrencevilkårene på ingen måde hverken lige eller acceptable. Du skal være ekstra fremsynet her Hvis Forbrugerrådet har mulighed for at arbejde med bindingsperioder på 1 år, hvor man generelt i samfundet alene accepterer at binde forbrugere i maximalt 6 måneder, så er der et andet problem, da man umiddelbart kan have vanskeligt ved at se hvorfor de love der gælder for andre aktører på markedet ikke skal gælde for Forbrugerrådet. Disse problemer vil jeg dog overlade til andre at kaste sig ud i. Jeg vil alene beskæftige mig med to problemer, som endnu ikke har

MERE OM RETSOMRÅDER FOR STØTT & RET:
 
Jens Ottosen-Støtt | Sløjfen 4, 2.tv., 2000 Frederiksberg - Danmark | Tlf.: +45 60 444 300 | jos@stoett-ret.dk