Dansk   English       Bookmark and Share    
 
BLOGGENS er ikke længere aktiv.
Dens FORMÅL var AT KOMMENTERE AKTUELLE RETSSPØRGSMÅL INDENFOR NÆVNTE KATEGORIER
 
Fælles for indlægene vil være, at der fokuseres på INDIVIDETS RETTIGHEDER og at de skrives af cand.jur. Jens Ottosen-Støtt.

Kommentarer vil ikke blive besvaret

(Du er velkommen til at kommentere indlæg eller stille spørgsmål, der er relevante i forhold til bloggens kategorier. Vær opmærksom på, at disse og deres evt. besvarelse kan læses af andre. Ønsker du at få belyst retslige spørgsmål, kan dette også ske ved direkte henvendelse til Støtt & Ret. Benyt venligst formularen under menupunktet SEND MAIL.)

 

GODNAT DANMARK - FRA EN HANDLEKRAFTIG POLITIKER

Skrevet af Jens Ottosen-Støtt
21-11-2012 17:45

For nylig er socialdemokraternes IT-ordfører, Trine Bramsen fremkommet med et forslag om, at teleselskaber, der bryder loven, skal have frataget deres ret til at bruge frekvenser.


Baggrund for lovforslag

Baggrunden er at nogle teleselskaber er kommet i både mediers, myndigheders og politikeres søgelys i forbindelse med en lidt for lemfældig omgang med kundernes cpr-numre. Der kan muligvis fremhæves nogle undskyldende momenter i nogle af situationerne – men i sidste ende så skal man altså efterleve lovgivningen. Gør man ikke det, så giver loven nogle muligheder for at fastsætte sanktioner mod de, der bryder denne. Dermed kunne man så tro, at det bare op til den ansvarlige myndighed at behandle sagerne og få dem afsluttet med passende sanktioner – således som politikerne forudsatte da de lavede loven.


Politisk handlekraft er ikke nødvendigvis udsprunget af overvejelser om helhed

Men så nemt går det ikke når der samtidig er politikere, der vil vise vilje til at slå hårdt ned på forbryderiske teleselskaber. Så profilerer man sig gerne som en, der kræver strengere straffe og mere byrdefulde sanktioner uanset om dette passer ind i sammenhængen og er proportionelt med hvordan man håndterer andre lignende tilfælde. Politisk handlekraft er langtfra altid hæmmet af overvejelser om helhed og sammenhæng. Hvis der virkelig blev gennemført en sådan lov og den blev håndhævet, så kan konsekvensen være den helt uhørte, at Danmark bliver uden mobildækning!


Hvem bliver ramt

Det kan være interessant at se, hvem det er man rammer med Trine Bramsen forslag – hvis vi ser helt bort fra, at det formentlig er uigennemførligt, hvis man ellers vil holde fast i de grundlæggende regler for lovgivning.


De, der er net-operatører

For det første har man af uransagelige årsager med forslaget alene ønsket at ramme de teleselskaber der er net-operatører. Der er 4 sådanne i Danmark (TDC, Telia, Sonofon og 3). Dvs. at hvis et selskab ikke råder over frekvenser, men i stedet har en aftale med en net-operatør, hvis frekvenser de køber brugsret til, så kan man ikke gøre et sådant selskab noget, selv om disse måtte omgås reglerne om håndtering af kundedata. Disse selskaber er der en hel del af…


De, der ikke har eget net

I de situationer, hvor man ønsker at rammer en eller flere af disse net-operatør, så rammer man altså samtidig alle de ovenfor nævnte selskaber der har aftale om, at de kan benytte dennes net til deres selvstændige virksomheds trafik. Det står så hen i det uvisse, hvad formålet med, at det kun er de fire net-operatører her i landet man vil ramme – men ikke de andre udbydere af telekommunikation.


Kun udbydere indenfor mobilbranchen står for skud

Endvidere kan det undre hvorfor reglen kun skal gælde teleudbydere indenfor mobil telekommunikation – og ikke tjenesteudbydere på fastnet? Et personnummer er vel et personnummer… Er det mere acceptabelt at sikkerheden mht. personoplysninger tilsidesættes her? Eller er det Trine Bramsens erkendelse af, at det ville være trist ikke engang at have adgang til en fastnetforbindelse, hvis al mobildækning måtte vige for lovgivningen?


De arme brugere

Endnu mere skræmmende er dog forslagets konsekvenser for alle brugerne. De kan som nævnt pludselig stå i den situation, at de skal skifte teleselskab på grund af, at deres hidtidige udbyder med eget net har overtrådt reglerne – eller deres hidtidige udbyders net-leverandør overtræder reglerne – og derfor ikke må anvende sine frekvenser. Disse bringes så i en utålelig situation hvor de med kortere eller længere varsel skal skifte teleudbyder. Drejer det sig om erhvervsvirksomheder, der har mere komplekse løsninger, så er et udbyderskifte ikke noget man sådan lige foretager.

Men fremfor alt – hvorfor i alverden er det vigtigt for Trine Bramsen at ramme teleudbydere, der ikke bryder reglerne (de der har tilkøbt adgang til frekvenser hos en net-operatør), samt ramme en masse almindelige mennesker og erhvervsvirksomheder og påføre dem besvær, manglende teleforbindelse samt omsætningstab i deres virksomhed?


Teleselskaberne i Danmark

De 4 teleselskaber der er net-operatører driver en fundamental del af dette samfunds infrastruktur. Det måtte vel kunne give lidt goodwill – for økonomisk overskud giver det på ingen måde. Mobiltelefoni er lovgivningsmæssigt gjort så billig i Danmark, at det er en underskudsforretning. Alene et ønske fra udenlandske mobiloperatører om at være til stede i hele Norden er årsag til at vi overhovedet har konkurrence på det danske marked. At etablere netværk i det omfang de 4 selskaber har gjort i landet kræver milliard-investeringer. Det må siges at være en pæn straf for at der ryger nogle finker af panden (kundedata – ikke at det på nogen måde er ok), at den eller de formastelige formenes adgang til frekvenser i DK.


Forseelse og straf uden indbyrdes proportion

Det er korrekt og ønskeligt at teleselskaber bliver straffet for deres eventuelle lovovertrædelser – men straffen bør stå mål med forseelsen. Og lad være med, i den politiske iver for at vise handlekraft, at straffe de selskaber der ikke har gjort noget. Lad være med at genere de brugere, der er afhængige af telekommunikation i deres hverdag. Og fremfor alt – respekter, at man skal behandle virksomheder lige – man skal ikke straffe nogle særligt hårdt, fordi de leverer dele af landets vitale infrastruktur.


Yderste konsekvens er et Danmark uden mobildækning

Så kære Trine Bramsen, hvor lang tid tager det mon at flytte en million kunder? Og hvad med den trafikale overbelastning på de resterende frekvenser? Rent bortset fra at hvis et teleselskab ikke har indtægt fra kunder, så vil det i de fleste tilfælde klappe sammen meget hurtigt. Det er en nødvendighed og en pligt, for ikke at påføre kreditorerne unødige tab. Så er der bare ikke nogen til at sikre en fornuftig overførsel af kunderne til en eller flere andre udbydere. Og hvad forestiller Trine Bramsen sig så, at der skal ske med disse kunder - private som virksomheder - der er i et limbo under flytning fra net-udbyder X, der har fået klippet adgang til sine frekvenser, blot for en uge efter lukning af nettet for X kan konstatere, at det nu kræves at også net-udbyder Y lukket, fordi de har begået samme foreteelse – for det var jo ligesom et problem af generel karakter. Og ugen efter gælder det Z osv.. Ja, så er det ved Trine Bramsens mellemkomst lykkedes at lukke ned for Danmark. Godnat og sov godt, så kan vi andre blive ved at have netadgang…


Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

MERE OM RETSOMRÅDER FOR STØTT & RET:
 
Jens Ottosen-Støtt | Sløjfen 4, 2.tv., 2000 Frederiksberg - Danmark | Tlf.: +45 60 444 300 | jos@stoett-ret.dk