Dansk   English       Bookmark and Share    
 

RETTEN I NYKØBING F.

Retten i Nykøbing F. 

Udskrift af dombogen

/anfa

DOM

Afsagt den 8. august 2008 i sag nr. BS 29-1-421/2006:

Max Gjøtterup Jensen
 Æblevej 11,
4760 Vordingborg
mod
Foreningen Ørslev Forsamlingshus
c/o Jon Rasmussen
Tiendevej 2, Ørslev
4760 Vordingborg

Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag, der er anlagt den. 26. oktober 2006, drejer sig om, hvorvidt sag-
 søgeren Max Gjøtterup Jensen, der i en mere end 20 årig periode frem til
2006 var kasserer i Foreningen Ørslev Forsamlingshus er berettiget til et ve-
derlag for sin bistand i forbindelse med foreningens udlejning af forsam-
lingshuset i perioden fra 2000 til udgangen af maj måned 2006.
 
 

Tilbage til FORENINGSRET
Jens Ottosen-Støtt | Sløjfen 4, 2.tv., 2000 Frederiksberg - Danmark | Tlf.: +45 60 444 300 | jos@stoett-ret.dk