Dansk   English       Bookmark and Share    
 

ØSTRE LANDSRET (TKU)

Sag omhandlende forholdsmæssigt nedslag i leje af erhvervslokaler fra overtagelsen af disse, grundet mangler i forbindelse med det lejede og til udbedring er sket. Modparten er et K/S under konkurs.
 
B004600G • KUH
 
UDSKRIFT
AF
ØSTRE LANDSRETS DOMBOG
 
------------------------
DOM
 
 
Afsagt den 6. september 2011 af østre Landsrets 22. afdeling
(landsdommerne Niels Boesen, Jens Kruse Mikkelsen og Louise Saul),
 
 
22. afd. a.s. nr. B-46-11:
K/S Investeringsselskabet af 01.10.2006
mod
Speciallæge Thomas Uhlig
(advokat Jens Ottosen-Støtt)
 
 
Frederiksberg Rets dom af 21. december 2010 (BS D-1282/2009) er oprindelig anket af
K/S Investeringsselskabet af 01.10. 2006 med påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse
mod betaling af et mindre beløb end det i byretssagen idømte.
 
Indstævnte, speciallæge Thomas Uhlig, har nedlagt påstand om, at K/S
Investeringsselskabet af 01.10.2006 tilpligtes at betale ham 434.000 kr. ekskl. moms med
tillæg af sædvanlig procesrente henholdsvis af 132.000 kr. fra 5. maj 2009, af 240.000 kr. fra 22. oktober 2010 og af 62.000 kr. fra 16. november 2010 og indtil betaling sker.
 
Thomas Uhlig har endvidere endeligt nedlagt påstand om, at K/S Investeringsselskabet af 01.10.2006 tilpligtes, i egenskab af udlejer, at anerkende at lejemålet Smallegade 20 B, 1.
sal, er behæftet med sådanne værdiforringende mangler, der berettiger indstævnte i
egenskab af lejer til et forholdsmæssigt nedslag i lejen på samlet 12.000 kr. ekskl. moms pr. måned, begyndende med december 2010, hvilket beløb nedsættes og bortfalder i takt med, at udbedring sker.
 
 

Tilbage til ERHVERVSLEJERET

Tilbage til SELSKABSRET
Jens Ottosen-Støtt | Sløjfen 4, 2.tv., 2000 Frederiksberg - Danmark | Tlf.: +45 60 444 300 | jos@stoett-ret.dk