Dansk   English       Bookmark and Share    
 

HØRINGSNOTAT OM 800 MHZ AUKTIONEN

Erhvervs- og Vækstministeriet, NOTAT af 22. marts 2012 

Høringsnotat om 800 MHz-auktionen

1. Indledning
Erhvervs- og vækstministeren har besluttet, at der afholdes auktion over frekvenser
i 800 MHz-frekvensbåndet, og at disse frekvenser vil blive tildelt
landsdækkende på et tjeneste- og teknologineutralt grundlag.

Uddrag af Høringsnotat, s. 23
2.8.1

Kommentar

Høringssvarene vedrørende ovenstående punkter giver således ikke anledning
til ændringer i auktionsmaterialet. Derimod har Erhvervsstyrelsen efter høringen
modtaget en henvendelse fra advokatfirmaet Støtt&Ret på vegne af Telia og
Telenor vedrørende reglerne om tilmelding. På den baggrund er punkt 10 i Erhvervsstyrelsens beslutning justeret således, at tilsagnsafgørelser indsættes som et nyt litra b i punkt 10.

Læs hele Høringsnotatet her 

 
Jens Ottosen-Støtt | Sløjfen 4, 2.tv., 2000 Frederiksberg - Danmark | Tlf.: +45 60 444 300 | jos@stoett-ret.dk